Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: informace OÚ - vývěska - oznmen o plnovan rekonstruk...
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

Oznámení o plánované rekonstrukci vedení nn a veřejného osvětlení obce Choteč

Vývěsku 2. srpna 2011 vložil vinklerova.

 

Oznámení o plánované rekonstrukci vedení nízkého napětí (nn) CEZ Distribuce a.s. a veřejného osvětlení obce Choteč

 

     Z důvodu nevyhovujícího stavu sítí nn v lokalitě Choteč, provádí distributor energie CEZ Distribuce a.s. nezbytnou rekonstrukci sítě. Rekonstrukce se nachází v současné době ve fázi tvorby projektové dokumentace, kterou vysoutěžila firma Maděra s.r.o.

     V návaznosti na projekt rekonstrukce sítí, zadala obec tvorbu projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou provádí firma Bujok ve spolupráci s firmou Maděra s.r.o.

     Na základě výše uvedených skutečností budou majitelé pozemků týkajících se rekonstrukce kontaktování firmou Maděra s.r.o. pro sepsání smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na oba výše zmíněné projekty, a to v průběhu 14 dnů.

     Pro bližší informace, prosím, kontaktujte místostarostu obce pana Pavla Vícha, tel č. 604 804 321 nebo 737 126 754 nebo odpovědnou osobu za projekty Ing. Ladislava Bujoka, tel. č. 603 921 208.


Marie Vinklerová, starostka obce

  

Navigace

Úřední deska Vývěska Předpisy obce Zápisy ze schůzí
Copyright © 2009 - 2018

Nepřehlédněte