Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: úřední deska - oznmen o mst a dob konn voleb p...
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

Oznámení o místě a době konání voleb prezidenta republiky

Úřední desku 14. prosince 2017 vložil groh.

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb v obci Choteč

 

Obec Choteč stanovuje na základě zákona č. 275/2012 Sb.,

o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky ) ( dále jen „zákon“ )

a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky ( dále jen „vyhláška“ )

ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 1 písm. a) zákona)

                              

 

                                 oznamuje:

1)    Volba prezidenta České republiky se koná ve dnech:

 

Pátek              12. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hod.

 

Sobota            13. ledna 2018 v době od 08.00 do 14.00 hod.  

 

2)    Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je Obecní úřad Choteč

 

3)    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem

 

4)    Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti

 

5)    Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků ( plentu ), jinak mu komise hlasování neumožní

 

 

6)    K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise 

 

příloha

Navigace

Úřední deska Vývěska Předpisy obce Zápisy ze schůzí
Copyright © 2009 - 2018

Nepřehlédněte