Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: informace OÚ - vývěska - dotace na domovn istrny odpad...
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

Dotace na domovní čistírny odpadních vod

Vývěsku 10. října 2016 vložil groh.

Obce mají shromáždit žádosti od jednotlivých občanů a pak požádat o dotaci. Případné další informace na OU. 

1) Domovní čistírny odpadních vod

 

Výzva č. 11/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí

 

Lze žádat o domovní čistírny odpadních vod:

-          do 50 EO

-          pro rodinné a bytové domy, budovy ve vlastnictví obce (pouze ty, které se nevyužívají pro dosahování zisku)

-          v oblastech, kde není možné připojit nemovitost ke stokové síti zakončené ČOV

Oprávnění žadatelé:

-          obce, dobrovolné svazky

-          společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi

Podpora je stanovena dle kapacity ČOV:

-          kapacita domovní ČOV 1-5 EO: 100 tis. Kč

-          kapacita domovní ČOV 6-15 EO: 170 tis. Kč

-          kapacita domovní ČOV 16 – 50 EO: 240 tis. Kč

-          maximální výše podpora 80 % z celkových způsobilých výdajů!

Termín výzvy: 1.11.2016 – 30.11.2017

Celková alokace: 100 mil. Kč – proto je nutné spěchat, žádosti jsou nesoutěžní, budou vyhodnoceny v pořadí, v jakém přijdou.

Způsobilé náklady:

-          nákup zařízení DČOV

-          stavební práce

-          technologie pro nepřetržitý monitoring provozu vše čistíren provozovatelem

-          proškolení obsluhy zařízení DČOV

-          náklady na projektovou přípravu (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, odborné posudky)

-          náklady na zajištění servisu po dobu 10ti let

-          publicita

 

Bližší podmínky a další informace získáte na odkaze https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/57/17300-text_vyzvy_c_11.pdf

Navigace

Úřední deska Vývěska Předpisy obce Zápisy ze schůzí
Copyright © 2009 - 2018

Nepřehlédněte