Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: úřední deska - oznmen o dob a mst konn voleb ...
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR

Úřední desku 22. září 2016 vložil groh.

     Starosta obce Choteč dle ust. § 27 odst. 1 zákona  č.130/2000 Sb.,  o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 

oznamuje:

 

1.     Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

 

               v pátek                         dne 7. října  2016                        od  14 00 hodin     do  22 00 hodin

     a        v sobotu                      dne 8. října 2016                         od    8 00 hodin     do  14 00 hodin

 

případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

 

               v pátek                         dne 14. října  2016                      od  14 00 hodin     do  22 00 hodin

     a        v sobotu                      dne 15. října  2016                      od    8 00 hodin      do  14 00 hodin

 

 

2.     Místem konání voleb

 

je místnost pro hlasování – Obecní úřad Choteč, Choteč 129

pro voliče s adresou trvalého pobytu v obci Choteč

     

3.        Voliči, po příchodu do volební místnosti bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.       Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

5.       Pro volby do zastupitelstev krajů volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednostní hlas. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se neupravuje.

 

 

V Chotči dne 22. září 2016

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Groh

starosta

 

 

Navigace

Úřední deska Vývěska Předpisy obce Zápisy ze schůzí
Copyright © 2009 - 2018

Nepřehlédněte