Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: články - akce - valn hromada zssch 2017
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

Valná hromada ZSSCH 2017

nahled 6. valná hromada Zahrádkářského a sportovní spolku Choteč

Dne 14.1.2017 se v místním hostinci „U Šulců“ konala již 6. valná hromada Zahrádkářského a sportovního spolku Choteč (ZSSCH). Začátek akce byl o chvíli posunutý, a to na cca půl osmou, z plánované sedmé hodiny. 

Na programu VH bylo:

  • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  • Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2016
  • Zpráva o hospodaření za rok 2016
  • Volba nového výboru
  • Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka
  • Shrnutí činností na nadcházející rok 2017 a případná diskuze k těmto akcím (k nahlédnutí v sekci „Aktivity“ – „Zahrádkáři“ 
  • Otevřená diskuze, občerstvení a volná zábava
VH

Při samotném zahájení události pan Groh přivítal veškeré přítomné, krátce je seznámil s průběhem večera a poté shrnul uplynulé akce a události za rok 2016. Dále se ke slovu dostal p. Kubíček, pokladník spolku, který si připravil zprávu o financích a hospodaření za uplynulý rok. 

Během večera došlo i na volbu nového výboru, jenž později zvolil i nového předsedu, místopředsedu a pokladníka. Hlasování dopadlo následovně – předsedou se stal pan Groh, místopředsedou pan Kraus a pokladníkem pan Kubíček. 

VH2

ZSSCH má nyní na šest desítek členů, z nichž více než polovinou jsou zastoupeni obyvatelé Chotče. I v průběhu večera se řady spolku rozrůstaly, a to hned o dva nové členy, kteří podali přihlášku. 

Po ukončení oficiální části valné hromady bylo pro členy i hosty připraveno vydatné občerstvení a dále následovala volná zábava, kde k tanci i poslechu zahrál Milan Stoupa a spol.

Stoupa a spol

v neděli 15. ledna 2017 přidal | aktualizováno 15.1.2017 17:12 | přečteno 344×

Rubriky

Všechny článkyAkceBrigádyNovinkyVidea

Aktuality

Letecké ošetření zemědělských ploch

Aplikace bude provedena biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens.

Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organizmy a další necílové organizmy.
Proto není nutno provádět žádná opatření.

Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Datum první aplikace bude pravděpodobně v období 22.- 24.6.2017 (v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách). Druhá aplikace
bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Ošetřovatel porostu:
BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.
Mayerova 784, 664 42 Modřice

Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese bagar@biocont.cz.

Soutěž nejlepší zahrádka 2017

Letos bude soutěž korespondenčně/fotografická.
Zaslané fotografie budou vyhodnoceny a výsledky vyhlášeny na Jubilejní zahrádkářské výstavě výpěstků a produktů v září.
Podle pravidel pošlete minimálně dvě fotografie (z nichž jedna musí být celkový pohled na zahradu, na které byla soutěžní fotografie vytvořena.)
Fotky posílejte na adresu katkalaskovska@seznam.cz do 2.7.2017.
Fotografie musí být letošní, vyfocené v období 21.6.2017 až 30.6.2017.
Ti, kteří by si nebyli jistí s technickým provedením focení a posílání mailem, se mohou na Katku Furst - Laškovskou obrátit, je ochotná jim zahrádku vyfotit ...)

Program KINO Lužany

Program od května do července k nahlédnutí zde.

Použité pneumatiky

Nevíte, kam s použitými pneumatikami? Na místo zpětného odběru, kde se z nich dále vyrobí nové a užitečné věci.

Informační leták
Seznam odběrných míst

Výtvarná soutěž na téma "S Rumcajsem za českými tradicemi"

Podrobné informace k celé soutěži naleznete zde.

Uzávěrka je 7. července 2017.
Copyright © 2009 - 2017

Nepřehlédněte