Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: články - akce - valn hromada zssch
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

Valná hromada ZSSCH

nahled Valná hromada Zahrádkářského a sportovního spolku Choteč

V sobotu 25. 1. 2014 se v místním hostinci konala valná hromada ZSSCH. V 18:15 ji zahájil předseda spolku p. Groh přivítáním 33 členů spolku a 13 hostů a seznámením s programem. Dále byla zvolena zapisovatelka, skrutátorka, a pak již byly probrány jednotlivé body programu.

Člen spolku p. Hruzík přednesl referát objasňující klíčovou roli ostravských horníků v počátcích zahrádkaření v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

P. Groh seznámil přítomné s činností spolku za minulý rok, zejména pak s pořádanými akcemi - turnajem v licitovaném mariáši, brigádou na vyčištění obecního lesa (společně se SDH Choteč), zabíjačkou, zájezdem na výstavu Flora Olomouc + návštěvou sklípku na jižní Moravě, otevíráním zahrádek, turnajem smíšených dvojic v míčovém pětiboji, soutěží o nejlepší zahrádku, kulturní akcí Kočí v Chotči, jubilejní zahrádkářskou výstavou a oslavou slunovratu. Dále byla projednána změna termínu maškarního plesu.

P. Kubíček seznámil přítomné s hospodařením spolku. Stav pokladny na počátku roku 2013 byl 17.403,-Kč, na závěr roku 2013 pak 16.864,-Kč.

Následně byly probrány nové stanovy, zejména nutnost transformace z občanského sdružení na spolek (z důvodu nového občanského zákoníku), a také délka volebního období členů výboru která byla hlasováním změněna na tři roky. Přítomní členové spolku hlasováním schválili navrhované změny stanov s platností od r. 2015.

ZSSCH

Byl zvolen nový výbor spolku, jehož členy pro rok 2014 jsou: p. Dočkal, p. Fürst Laškovská, p. Groh, p. Kaplan, p. Kraus, p. Kubíček, p. Maděrová, p. Plíšek, p. Vích. Předsedou spolku byl zvolen p. Groh, místopředsedou p. Vích, pokladníkem p. Kubíček.

Dalším bodem programu byl plán činnosti pro rok 2014 – zde zůstávají stejné akce jako v r. 2013 a k nim se přidává Maškarní ples 28. února 2014 a Poslední zápas chotečského šachového oddílu v této sezóně, konaný 16. března 2014. Termíny brigád pro rok 2014 budou vyhlašovány dle potřeby. Všechny akce i termíny jsou vyvěšovány na nástěnce spolku a na vývěsce před obchodem.

Nakonec byl dán prostor pro volnou diskuzi a všichni přítomní si pochutnali na výborném hovězím guláši. Po guláši začal hrát Milan Stoupa k tanci i k poslechu. Tančilo se do 2 hodin do rána, kdy Milan všem přítomným poděkoval a rozloučil se s nimi. Poté zábava pokračovala – zpívalo se pod vedením zahrádkáře Dvořáka a jeho kytary.

Všem účastníkům děkujeme a přejeme mnoho zdaru na poli zahrádkářském i sportovním v roce 2014.

v úterý 11. února 2014 přidal Jiří Vích | aktualizováno 13.2.2014 11:31 | přečteno 716×

Rubriky

Všechny článkyAkceBrigádyNovinkyVidea

Aktuality

Poplatky za psy a odpady

V kanceláři OÚ je možné platit poplatky za psy a komunální odpady každé pondělí od 16:00 do 18:00 hod.

Zasílání novinek

Pokud na stránky nechodíte často, ale chcete být informováni o nových příspěvcích, použijte náš RSS kanál, který je možné otevřít v každé RSS čtečce. Čtečka sleduje novinky a v případě změn, vás ihned upozorní.

Podnikatelé v obci

Připravujeme na stránkách novou sekci, kam bychom chtěli umístit seznam podnikatelů v obci. Pokud máte o zveřejnění zájem, pište na info@vichjiri.cz.
Copyright © 2009 - 2018

Nepřehlédněte